Úvodní stránka

Za 10 let bodového systému se vybodovalo přes 70 tisíc řidičů

 

Za 10 let fungování bodového systému dosáhlo 12 bodové hranice 70 tisíc řidičů, z toho přes 65 tisíc mužů a zhruba 4 500 žen. Aktuálně je v České republice stále téměř 40 tisíc vybodovaných řidičů, méně ukázněnými jsou muži, těch je 37 tisíc, zatímco žen pouze necelé 3 tisíce.

V České republice je registrováno 6,7 milionu řidičů, z toho 3,7 milionu mužů a téměř 3 miliony žen. Z hlediska bodovaných řidičů je však poměr značně nevyrovnaný. Aktuálně je 428 512 mužů a 96 214 žen bodovaných (mají na svém bodovém kontě alespoň jeden bod.) Nejvíce neukáznění jsou v desetiletém srovnání řidiči ze Středočeského kraje, Prahy a Jihomoravského kraje, naopak nejméně bodovaných řidičů bylo za celých 10 let v kraji Karlovarském, Libereckém a Pardubickém.

Bodový systém začal na řidiče působit preventivně zhruba rok po svém spuštění, kdy začal významným způsobem klesat počet obětí na silnicích. „Bodový systém se osvědčil a přispěl k větší bezpečnosti na silnicích. Rádi bychom však, aby byl pro řidiče přehlednější a aby o stavu svého bodového konta byli řidiči lépe informováni. Tímto směrem jdeme v našem návrhu nové podoby bodového systému,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Největší „hříšníci“ jsou ve Středočeském kraji a v Praze
Celkově bylo za dobu fungování bodového systému českým řidičům „rozdáno“ přes 15 milionů bodů, z toho 12 696 244 mužům a 2 324 751 ženám, nejčastěji bodovaní řidiči jsou ve věku 40 let.
Od května 2008 bylo řidičům umožněno absolvovat školení bezpečné jízdy, díky kterému jim mohly být umazány 3 body z bodového konta. Této možnosti využilo od začátku přes 20 tisíc řidičů, z toho téměř 19 tisíc mužů a téměř 1500 žen.

Nový bodový systém – větší přehlednost a lepší informovanost o bodech
Návrh nové podoby bodového systému nepřinese zásadní zpřísňování pokut, v případě bagatelních přestupků Ministerstvo dopravy naopak navrhuje pokutu snížit. Chce se také více zaměřit na piráty silnic, tedy pachatele těžkých dopravních přestupků, které přímo ohrožují životy všech účastníků silničního provozu, jako je například vjíždění na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno, vysoké překročení rychlosti apod. Nová podoba bodového systému by měla obsahovat pouze tři pásma bodů – 2, 4 a 6, oproti dnešní škále 1-7, která je pro řidiče méně přehledná. Pokud by řidič nově spáchal v jednom roce dvakrát za sebou závažný přestupek, ohodnocený 6 body, vybodoval by se a přišel o řidičské oprávnění.
Ministerstvo dopravy umožnilo občanům vyjádřit se k navrhované podobě bodového systému na emailové adrese pripominky@mdcr.cz. Od poloviny dubna do konce května, kdy bylo možné připomínky posílat, bylo doručeno celkem 922 zpráv. Ministerstvo dopravy nyní připomínky laické i odborné veřejnosti podrobně vyhodnocuje a některé podněty do návrhu zapracuje. Často zmiňovanou připomínkou ze strany občanů byl zájem o jednodušší a přehlednější informování o stavu svého bodového konta. Ministerstvo dopravy plánuje zavést systém, který by automaticky řidiče informoval o jakékoliv změně bodového konta prostřednictvím emailu či SMS.
Celý návrh změn v bodovém systému je k dispozici ZDE.

Nejčastějším problémem je nerespektování rychlosti v obci
Mezi 3 nejčastější přestupky dlouhodobě patří:
1.     překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/hod (téměř 1,9 milionů případů spáchání tohoto přestupku za celých 10 let) – přestupek za 2 body
2.     porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu (přes 870 tisíc případů spáchání tohoto přestupku) – přestupek za 3 body
3.     porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušení zákazu předjíždění nerespektování značek „zákaz zastavení“ a „zákaz stání“), tento přestupek byl spáchán za posledních 10 let v počtu téměř 600 tisíc případů) – tento přestupek již v současné době není definován jako bodovaný
Následují přestupky překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o více než 20 km/hod; držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení při řízení; překročení nejvyšší dovolené rychlosti mimo obec o méně než 30 km/hod (ale více, než 10 km/hod); jízda bez zapnutých světel; nedání přednosti v jízdě, v případech kdy je to povinné; překročení nejvyšší dovolené rychlosti mimo obec o 30 km/hod a více a nezastavení vozidla na signál, který přikazuje zastavit vozidlo.
Z nejtěžších přestupků (tedy těch aktuálně ohodnocených 7 body) je tím nejčastějším řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, tohoto přestupku se za celou dobu existence bodového systému řidiči dopustili téměř ve 100 tisících případů. 

Téma: Doprava / Právo a zákony, Zdroj: Ministerstvo dopravy, Ilustrační obrázek: DarkoStojanovic
22.06.2016 (autor Redakce)


Související
 

Senát schválil novelu zákona o ochraně ovzduší

vydáno 20.10.2016

Cílem novely je posílení ochrany ovzduší a tím i lidského zdraví před znečišťujícími látkami. Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometru (PM2,5). Také bude možné vzájemné uznávání plaket cizích států pro vjezd...

Téma: Právo a zákony / Životní prostředí

Chyby v systému evidence obyvatel

vydáno 14.10.2016

Představte si situaci, kdy člověk, který před téměř 40 lety emigroval z České republiky a nežije zde, dostane exekuční příkaz kvůli údajnému dluhu za svoz komunálního odpadu v místě, kde žil před emigrací. I takhle mohou vypadat důsledky chyb v informačním systému evidence obyvatel.

Téma: Právo a zákony

Čtvrtina kontrolovaných sběren porušila zákon o odpadech

vydáno 13.10.2016

Celkem 143 sběren kovů zkontrolovali minulý týden inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v rámci celorepublikové bezpečností akce Blue 24 zaměřené na kriminalitu v oblasti železniční dopravy. Pravidelné akce organizované Policií ČR se inspektoři ČIŽP účastnili už potřetí a jejich úkolem v rámci ní opět...

Téma: Právo a zákony / Životní prostředí

Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 26 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz