Úvodní stránka

Vrací řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy


 

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 
Základní informace o činnosti:
Bylo-li rozhodnuto o vrácení řidičského oprávnění nebo bylo-li zrušeno nebo pozbylo-li účinnosti pozastavení řidičského oprávnění podle § 95 zákona 361/2000 Sb., nebo zanikl-li účinek exekučního příkazu v exekuci pozastavením řidičského oprávnění, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vrátí držiteli řidičského oprávnění řidičský průkaz odevzdaný podle § 113 odst. 1 písm. b), c) a e) nebo podle § 123c zákona 361/2000 Sb. bezodkladně poté, co rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění nebo zrušení pozastavení řidičského oprávnění nabylo právní moci, po doručení oznámení o zrušení exekučního příkazu nebo o skončení exekuce pozastavením řidičského oprávnění, nebo poté, co pozastavení řidičského oprávnění pozbylo účinnosti.
Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
 
Anketa
 

Platíte daň z nemovitých věcí?

Hlasovalo 72 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz