Přímé platby zemědělcům nově: podpoří hospodaření s ohledem na životní prostředí, mladé i aktivní agrárníky. Ročně získají přibližně 23 miliard korun.

vydáno 16.03.2015

Vláda dnes schválila podmínky pro poskytování přímých plateb zemědělcům připravené Ministerstvem zemědělství. Novinkou je, že na dotace bude mít nárok jen skutečně aktivní zemědělský podnikatel. Podporu získají také ti, kteří dodrží podmínky tzv. ozelenění, tedy postupy příznivé pro klima a životní prostředí. Změny začnou platit už od 1. dubna 2015.

Téma: Zemědělství

Kolegium cestovního ruchu projednalo provázanost s regionálním rozvojem

vydáno 16.03.2015

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes pořádalo 3. zasedání Kolegia cestovního ruchu se zástupci profesních asociací a sdružení, státní správy, akademických pracovišť a dalších subjektů působících v oblasti cestovního ruchu. Kolegiu předsedá ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ale pro účast ve vládě se zasedání bohužel nemohla zúčastnit, a tak jí na postu předsedkyně zastoupila 1....

Téma: Volný čas a cestování

Ministerstvo dopravy navrhuje vyhlásit technologicky neutrální výběrové řízení na provozovatele mýta

vydáno 16.03.2015

Ministerstvo dopravy navrhuje hledat výběrčího mýta po roce 2016 tak, aby stát výrazně snížil náklady na provoz mýtného systému a zároveň zajistil potřebné prostředky na výstavbu a opravy silniční sítě. Jedinou transparentní a plnohodnotnou možností, která tento záměr naplní, je technologicky neutrální zadávací řízení. Je to vůbec poprvé, kdy ministerstvo aktivně prosazuje tuto strategickou a...

Téma: Doprava

MF nehospodařilo v roce 2013 v souladu s rozpočtovými pravidly

vydáno 16.03.2015

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil, jak Ministerstvo financí (MF) hospodařilo v roce 2013 s prostředky z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS). NKÚ zkontroloval výdaje v celkové výši 17,3 miliardy korun.

Téma: Ekonomika a finance

Vymezení nabyvatele nemovitosti jako poplatníka daně nepovede ke zdražení

vydáno 16.03.2015

V souvislosti s opakujícími se informacemi v médiích ohledně možného zdražení cen bytů v souvislosti s navrhovanými úpravami v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, je třeba uvést následující.

Téma: Daně / Bydlení

V rámci celorepublikové akce zkontrolovali inspektoři ČIŽP 201 sběren kovů a zahájí přes sto správních řízení

vydáno 13.03.2015

Ve středu 11. března provedla Policie ČR celorepublikovou bezpečnostní akci zaměřenou na kriminalitu v oblasti železniční dopravy s názvem Blue 24. Jelikož železniční doprava se dlouhodobě potýká s krádežemi kovových předmětů, provedla policie ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) také kontroly sběren kovů. ČIŽP provedla v rámci této akce celkem 201 kontrol, přičemž velmi...

Téma: Ochrana spotřebitele / Životní prostředí

HK ČR: Je nejvyšší čas bránit české dopravce před diskriminací v Evropě

vydáno 13.03.2015

Pokud Evropská komise potvrdí platnost minimální mzdy v Německu i pro zahraniční podniky, mohou být zejména čeští dopravci postupně vytlačováni z dalších trhů. Hospodářská komora České republiky (HK ČR) zastupující zájmy podnikatelů i z oboru dopravy proto považuje za zásadní, aby ministr dopravy Dan Ťok na dnešní Radě pro dopravu snahy některých členských zemí vytvářet překážky na vnitřním trhu...

Téma: Doprava


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz