https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Klatovech oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 339479/20/2308-00540-401729
Místo: Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Klatovech, Machníkova 129, 339 01 Klatovy, dražební místnost, číslo dveří 230, 2. patro
Datum a čas: 29.4.2020 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Registrace dražitelů proběhne dne 29.4.2020 od 09:30 hodin do zahájení dražby v dražební místnosti Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Klatovech, číslo dveří 230, 2. patro.
Dražební jistota: 1 800 000,00 Kč
Nejnižší podání: 3 711 893,00 Kč
Dražební vyhláška:
Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí - rodinný dům Onen Svět 1 a rozestavěný rodinný dům s příslušenstvím a pozemky v jednotném funkčním celku. Soubor nemovitých věcí tvoří areál bývalé zemědělské usedlosti, která se nachází na jihozápadním okraji zastavěné části obce Onen Svět, na mírném jižním svahu, kde v blízkosti protéká potok.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz