https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště pro Prahu 8 oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 469895/20/2008-80541-203233
Místo: V dražební místnosti Fú pro hl.m.Prahu, Štěpánská 28, Praha 1, 111 21, zasedací místnost č. 142
Datum a čas: 27.3.2020 od 10:30 hodin
Zápis dražitelů: V dražební místnosti Fú pro hl.m.Prahu, Štěpánská 28, Praha 1, 111 21, zasedací místnost č. 142 v den konání dražby od 10.00 hod. do zahájení dražby.
Dražební jistota: 50 000,00 Kč
Nejnižší podání: 271 173,00 Kč
Dražební vyhláška:
Výsledná cena předmětu dražby: 406 760,-Kč výsledná cena je určena rozhodnutím o výsledné ceně nemovitých věcí č.j. 7759341/19/2008-80541-203233 ze dne 25.10.2019 vydaném shora uvedeným správcem daně, na základě znaleckého posudku č. 6071/2019 Nejnižší dražební podání: 271 173 ,-Kč včetně DPH (21%) Dražební jistota: 50 000 ,-Kč Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu), která musí být připsána na níže uvedený účet správce daně nejpozději v den předcházející dni dražby. K platbě jistoty na účet správce daně lze přihlédnout jen tehdy, bude-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet správce daně také došla.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
13 500 Kč
Termín konání: 13.3.2020 od 11:30 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 8
58 507 Kč
Termín konání: 20.3.2020 od 11:30 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 8


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz