https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Jindřichově Hradci oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí


Číslo jednací: 143932/20/2205-00540-301129
Místo: Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Jindřichově Hradci, Česká 1284/II, Jindřichův Hradec, zasedací místnost, číslo dveří 311
Datum a čas: 19.2.2020 od 9:45 hodin
Zápis dražitelů: Zápis dražitelů bude zahájen v 09:30 hodin
Nejnižší podání: 100 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Dražba vybavení truhlářské dílny. Předměty se budou dražit jako soubor věcí. Nenajde-li se pro soubor věcí p.č. 1, který je předmětem dražby, vydražitel, jednotlivé věci souboru se budou dražit samostatně v pořadí dle uvedených pořadových čísel. Funkčnost a seřízení nabízených movitých věcí nebylo možno ověřit.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz