https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště pro Prahu 7 oznamuje konání veřejné dražby automobilů


Číslo jednací: 27998/20/2007-00540-204807
Místo: nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7, zasedací místnost SFÚ, 3. patro, č. dveří 359
Datum a čas: 17.2.2020 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: pondělí 17.2.2020 9.30 hod. – 10.00 hod.
Dražební jistota: 40 044,00 Kč
Nejnižší podání: 160 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Den, místo a čas konání prohlídky movitých věcí, organizační zabezpečení prohlídky: 1. prohlídka se uskuteční dne 4.2.2020 od 8.30 do 09.00 hod. v budově Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Českomoravská 220/29, 190 00 Praha 9, Vysočany, (vchod z ulice Klečákova). Sraz zájemců v 8:30 hod. ve vrátnici. 2. prohlídka se uskuteční dne 17.2.2020 od 8.00 do 08.30 hod. v budově Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Českomoravská 220/29, 190 00 Praha 9, Vysočany, (vchod z ulice Klečákova). Sraz zájemců v 8:00 hod. ve vrátnici.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz