https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště pro Prahu 2 oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 156440/20/2002-00540-209269
Místo: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2, dražební místnost – bude označena
Datum a čas: 20.2.2020 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: 20. 02. 2020 od 9:30 hod. do zahájení dražby
Dražební jistota: 10 000,00 Kč
Nejnižší podání: 24 284,00 Kč
Dražební vyhláška:
Předmětem dražby jsou čtyři pozemky na konci obce Zubří u k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Jedná se o pozemky p.č. 562/1, 563, 3970/1 a 3971/4. Nacházejí se u účelové komunikace. Pozemky nejsou stavební, jsou vedeny v územním plánu jako krajinná zeleň a jeden pozemek p.č. 563 je veden jako les. Na pozemcích p.č. 562/1, 563 a 3971/4 se nachází lesní porost. Přes p.č. 3970/1, 3971/4 a p.č. 562/1 vede kanalizační potrubí o průměru 300 mm. Cena snížena o věcné břemeno kanalizačního potrubí, které v dražbě nezanikne.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
2 514 000 Kč
Termín konání: 27.2.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 2
104 000 Kč
Termín konání: 3.3.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 2
29 674 Kč
Termín konání: 12.3.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 2
144 554 Kč
Termín konání: 19.3.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 2
330 000 Kč
Termín konání: 26.3.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 2


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz