https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 6765/20/2910-00540-107861
Místo: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov
Datum a čas: 19.2.2020 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: od 9:30 do zahájení dražby
Dražební jistota: 1 000,00 Kč
Nejnižší podání: 3 593,00 Kč
Dražební vyhláška:
Dražit se budou pozemek zapsaný na LV č. 210 pro obec Želiv a katastrální území Lhotice: p.č. 435 o výměře 245 m2 - trvalý travní porost

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
190 000 Kč
Termín konání: 29.1.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro Kraj Vysočina - Územní pracoviště v Pelhřimově
33 728 Kč
Termín konání: 12.2.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro Kraj Vysočina - Územní pracoviště v Pelhřimově
988 000 Kč
Termín konání: 26.2.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro Kraj Vysočina - Územní pracoviště v Pelhřimově
158 667 Kč
Termín konání: 4.3.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro Kraj Vysočina - Územní pracoviště v Pelhřimově


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz