https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště pro Prahu 2 oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí


Číslo jednací: 103510/20/2002-00540-111122
Místo: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 1200 00 Praha 2, 6. Patro, dražební místnost – bude označena
Datum a čas: 6.2.2020 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: 06. 02. 2020 od 9:30 hodin, Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49 , 120 00 Praha 2, dražební místnost - 6. patro
Nejnižší podání: 6 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Předměty dražby se budou dražit jako soubor věcí. Nenajde-li se pro soubor věcí, který je předmětem dražby, vydražitel, jednotlivé věci souboru se budou dražit samostatně (§ 210 odst. 3 daňového řádu).

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
24 284 Kč
Termín konání: 20.2.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 2


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz