https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště pro Prahu 3 oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 9269360/19/2003-00540-109202
Místo: 1. patro v objektu Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 3, Oddělení vymáhací, Drahobejlova 945/48, Praha 9
Datum a čas: 22.1.2020 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: 22.01.2020 od 09:30 hod.
Dražební jistota: 30 101,00 Kč
Nejnižší podání: 97 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl dlužníka na níže označené nemovité věci (nemovitých věcech), u nichž je prokázáno, že je v podílovém spoluvlastnictví dlužníka v okrese Kladno, kat. území Velká dobrá, parcely č. 135/7, 135/8 a 140/10 v podílu 1/3

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz