https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Uherském Hradišti oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 2137017/19/3309-80542-701264
Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro, zasedací místnost č. 211
Datum a čas: 21.1.2020 od 9:00 hodin
Zápis dražitelů: dne 21.1.2020 od 8:30 hodin v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro
Dražební jistota: 10 000,00 Kč
Nejnižší podání: 18 866,00 Kč
Dražební vyhláška:
Nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na LV 520, pro obec Uherské Hradiště, katastrální území Vésky, a to: – pozemek (ostatní plocha) o výměře 32 m2, parcelní číslo 532/4 – pozemek (orná půda) o výměře 361 m2, parcelní číslo 532/25 – pozemek (ostatní plocha) o výměře 95 m2, parcelní číslo 532/26 – pozemek (ostatní plocha) o výměře 3 m2, parcelní číslo 532/29.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
220 000 Kč
Termín konání: 23.1.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro Zlínský kraj - Územní pracoviště v Uherském Hradišti


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz