Územní pracoviště v Teplicích oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 2482624/19/2514-00540-505812
Místo: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Teplicích, Dlouhá 42, 415 01 Teplice, zasedací místnost v 1. patře, dveře č. 20.
Datum a čas: 02.06.2020 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: 02.06.2020 od 09:30 hod. do zahájení dražby, místnost č. 11.
Dražební jistota: 150 000,00 Kč
Nejnižší podání: 700 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Předmětem dražby je nemovitá věc: pozemek parc. č. 148/78 v k.ú. Kvítkov u Modlan, v obci Modlany, okres Teplice. Pozemek je poměrně pravidelného, obdélníkového půdorysu. Pozemek je rovinatý, velmi mírně skloněn severozápadním směrem. Na pozemku se nachází pouze neudržovaný travní porost, je bez oplocení. Dle územního plánu obce Modlany je pozemek zařazen v plochách bydlení.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
40 000 Kč
Termín konání: 2.6.2020 od 9:00 hodin

FÚ pro Ústecký kraj - Územní pracoviště v Teplicích


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz