https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Přerově oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 1897427/19/3107-00540-807690
Místo: Zasedací místnost Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Hranicích, Nádražní 332
Datum a čas: 15.1.2020 od 12:00 hodin
Zápis dražitelů: v den konání dražby od 11:30 hod. do zahájení dražby
Dražební jistota: 222 200,00 Kč
Nejnižší podání: 446 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
ideální 1/2 souboru pozemků a budovy v k.ú. a obci Hranice spolu s garáží

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz