https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 1834878/19/2910-00540-711261
Místo: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov
Datum a čas: 12.2.2020 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově dne 12.02.2020 od 9:30 do zahájení dražby
Dražební jistota: 5 000,00 Kč
Nejnižší podání: 33 728,00 Kč
Dražební vyhláška:
Dražit se bude jedna ideální polovina těchto pozemků - parcela č. 131/12 o výměře 360 m2 - trvalý travní porost - parcela č. 273/6 o výměře 3 518 m2 - lesní pozemek - parcela č. 279/2 o výměře 1 538 m2 - lesní pozemek Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu - Katastrální pracoviště Pelhřimov na LV č. 225 pro obec Pelhřimov a k.ú. Pejškov.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
190 000 Kč
Termín konání: 29.1.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro Kraj Vysočina - Územní pracoviště v Pelhřimově
3 593 Kč
Termín konání: 19.2.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro Kraj Vysočina - Územní pracoviště v Pelhřimově
988 000 Kč
Termín konání: 26.2.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro Kraj Vysočina - Územní pracoviště v Pelhřimově
158 667 Kč
Termín konání: 4.3.2020 od 10:00 hodin

FÚ pro Kraj Vysočina - Územní pracoviště v Pelhřimově


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz