https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Prostějově oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 1956044/19/3106-00540-807111
Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště Prostějov, Křížkovského 4186/1, 796 01 Prostějov
Datum a čas: 6.2.2020 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: V den konání dražby v době od 9:30 hod. do zahájení dražby v zasedací místnosti Územního pracoviště Prostějov - 4.podlaží
Dražební jistota: 10 000,00 Kč
Nejnižší podání: 947 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Nemovité věci v SJM dlužníka a jeho manželky, zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Hvozd, katastrální území Hvozd u Konice, na LV 282, a to: - Pozemek parc. č. St. 227, výměra 101 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Hvozd, č.p. 143, rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 227 - Pozemek parc. č. 132/17, výměra 295 m2, druh pozemku ostatní plocha,způsob využití jiná plocha

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz