https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Českém Krumlově oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 2257538/19/2203-00540-301447
Místo: Budova FÚ pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, 381 01 Český Krumlov, 4. patro, č. dveří 511
Datum a čas: 21.1.2020 od 9:30 hodin
Zápis dražitelů: V den konání dražby od 09:00 hod. do zahájení dražby
Dražební jistota: 50 000,00 Kč
Nejnižší podání: 2 400 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov na LV 1074, pro obec 545562 Kaplice, a k.ú. 663069 Kaplice Nemovitosti Pozemky - 619/15 o výměře 195m2, zahrada, zemědělský půdní fond - 619/22 o výměře 154m2, zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Kaplice, č.p. 683, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č. : 619/22 a to vše v podílu vlastníka 1/1

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz