https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště pro Prahu 7 oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí


Číslo jednací: 8694703/1/2007-00540-204807
Místo: zasedací místnost SFÚ, 3. patro, č. dveří 359 v budově nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7
Datum a čas: 11.12.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: 11.12.2019 09.40 hod. – 10.00 hod. Den, místo a čas konání prohlídky movitých věcí, organizační zabezpečení prohlídky Prohlídka se uskuteční dne 11.12.2019 od 9.00 do 9.30 hod. v objektu Finančního úřadu Pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 7, nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7, 3. Patro – zasedací místnost SFÚ č. 359.
Nejnižší podání: 8 900,00 Kč
Dražební vyhláška:
Předměty dražby se budou dražit jako soubor věcí. Nenajde-li se pro soubor věcí pod poř. č. 1. – 7., který je předmětem dražby, vydražitel, jednotlivé věci souboru se budou dražit samostatně dle uvedeného pořadí (§ 210 odst. 3 daňového řádu). Minimální výše příhozu u souboru movitých věcí pod poř. č. 1. - 7. je 300 Kč. Minimální výše příhozu u jednotlivých předmětů dražby pod poř. č. 1. - 7. je stanovena na 50 Kč. Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti (§ 211 odst. 2 daňového řádu).

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz