https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště pro Prahu 8 oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí


Číslo jednací: 8525491/19/2008-80542-105075
Místo: V dražební místnosti Fú pro hl.m. Prahu, Štěpánská 28, 111 21 Praha 1, č. 142,1. patro
Datum a čas: 10.12.2019 od 13:00 hodin
Zápis dražitelů: V dražební místnosti Fú pro hl.m. Prahu, Štěpánská 28, 111 21 Praha 1, č. 142,1. patro v den konání dražby od 12:30 hod. do zahájení dražby.
Nejnižší podání: 24 360,00 Kč
Dražební vyhláška:
Předměty dražby uvedené v dražební vyhlášce se budou dražit jako soubor věcí. Nenajde–li se pro soubor věcí pod položkou č. 1 (celkem 98 ks) vydražitel, jednotlivé položky souboru se budou dražit samostatně dle pořadí uvedeném v dražební vyhlášce (§210 odst. 3 daňového řádu). Nejnižší dražební podání celého souboru věcí činí 24.360,- Kč. Minimální výše příhozu pro soubor věcí je stanovena na částku ve výši 500,- Kč. Nejnižší dražební podání pro jednotlivé položky je stanoveno na 50,- Kč.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
12 840 Kč
Termín konání: 10.12.2019 od 11:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 8
16 815 Kč
Termín konání: 10.12.2019 od 12:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 8


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz