https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště pro Prahu 8 oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí


Číslo jednací: 8125356/19/2008-80541-110607
Místo: V dražební místnosti FÚ č. 413, Českomoravská 29,190 21, Praha 9, vstup z ulice Klečákova
Datum a čas: 15.11.2019 od 10:45 hodin
Zápis dražitelů: V dražební místnosti FÚ č. 413, Českomoravská 29,190 21, Praha 9, vstup z ulice Klečákova v den konání dražby od 10.15 hod. do zahájení dražby.
Nejnižší podání: 8 070,00 Kč
Dražební vyhláška:
Předměty dražby pod poř.č. 1-16 se budou dražit jako soubor věcí. Nenajde-li se pro soubor, který je předmětem dražby, vydražitel, jednotlivé věci souboru se budou dražit samostatně dle uvedeného pořadí (§ 210 odst. 3 daňového řádu).

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
6 650 Kč
Termín konání: 15.11.2019 od 9:30 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 8
9 050 Kč
Termín konání: 15.11.2019 od 12:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 8


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz