https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Karviné oznamuje konání veřejné dražby garáží


Číslo jednací: 3630652/19/3212-80541-802593
Místo: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Karviné, Zakladatelská 974/20, Karviná,zasedací místnost, přízemí
Datum a čas: 11.12.2019 od 14:00 hodin
Zápis dražitelů: 11.12.2019 od 13:30 do 14:00
Dražební jistota: 15 000,00 Kč
Nejnižší podání: 60 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
pozemky-parcela 2081/103 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Prostřední Suchá, č.e. 3269, garáž, stavba stojí na pozemku p.č.: 2081/103, vše zapsáno na LV 751, katastrální území Prostřední Suchá, obec Havířov, okres Karviná, včetně příslušenství a jednotlivých práv a závad s ní spojených.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz