https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 7809691/19/2011-00540-106341
Místo: Finanční úřad pro hl.m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město, Opatovská 964/18, 149 00 Praha 4
Datum a čas: 23.4.2020 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: v dražební místnosti dne 23.04.2020 od 09.30 hod. do zahájení dražby
Dražební jistota: 500 000,00 Kč
Nejnižší podání: 2 100 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Označení a popis jedné poloviny dražených nemovitostí: Nemovitosti Pozemky: Parcela: Výměra m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob. ochrany St. 1475 195 zastavěná plocha a nádvoří Na pozemku stojí stavba: rozestav., LV 1948 567/9 447 orná půda zemědělský půdní fond vše zapsané: Okres: CZ0209 Praha – východ Obec: 538876 Šestajovice Kat. území: 762385 Šestajovice u Prahy a to vše zapsané na LV 978 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz