https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště ve Strakonicích oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 2054980/19/2211-00540-304092
Místo: Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště ve Strakonicích, Na Ohradě 1067, Strakonice, zasedací místnost
Datum a čas: 28.11.2019 od 12:30 hodin
Zápis dražitelů: 28. 11. 2019 od 12:00 hod. do zahájení dražby
Dražební jistota: 20 000,00 Kč
Nejnižší podání: 60 668,00 Kč
Dražební vyhláška:
Jedná se o dražbu 2 lesních pozemků: 1. obec Mrákov, okres Domažlice, kat. území Klíčov u Mrákova, LV č. 723. 2. obec Hnačov, okres Klatovy, kat. území Hnačov, LV č. 1103.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz