https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 1649308/19/2903-00540-707248
Místo: Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod, Velká zasedací síň v 1. patře, místnost č. 225.
Datum a čas: 26.11.2019 od 10:30 hodin
Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě bude probíhat v den konání dražby od 10:00 hodin do zahájení dražby.
Dražební jistota: 10 000,00 Kč
Nejnižší podání: 23 283,00 Kč
Dražební vyhláška:
Dražba ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 5/16 na nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, katastrální území Dolní Věžnice, obec Věžnice, okres Havlíčkův Brod na LV č. 278 jako: parcela č. 858/6 - orná půda o výměře 5588 m2, zemědělský půdní fond.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz