https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Kladně oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 4335015/19/2110-00540-203941
Místo: Aukční hala Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kladně, Osvoboz. pol. vězňů 3181, 272 80 Kladno
Datum a čas: 27.11.2019 od 11:30 hodin
Zápis dražitelů: v den konání dražby od 11:00 hodin do zahájení dražby
Dražební jistota: 20 000,00 Kč
Nejnižší podání: 352 425,00 Kč
Dražební vyhláška:
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na stavbách a pozemcích zapsaných na listu vlastnictví č. 334, katastrální území Sazená, okres Kladno, obec Sazená (viz dražební vyhláška)

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
3 200 000 Kč
Termín konání: 26.11.2019 od 8:00 hodin

FÚ pro Středočeský kraj - Územní pracoviště v Kladně
1 039 507 Kč
Termín konání: 28.11.2019 od 8:00 hodin

FÚ pro Středočeský kraj - Územní pracoviště v Kladně


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz