https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště pro Prahu 3 oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 7377832/19/2003-00540-110067
Místo: 1. patro v objektu Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 3, Oddělení vymáhací, Drahobejlova 945/48, Praha 9
Datum a čas: 15.10.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: od 09:30 hod.
Dražební jistota: 101 000,00 Kč
Nejnižší podání: 2 594 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Předmětem dražby je pozemek v obci Olomouc, katastrálním území Nová Ulice, zapsaný na listu vlastnictví č. 8801, vedený u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz