https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Karviné oznamuje konání veřejné dražby rekreačních objektů


Číslo jednací: 3311593/19/3212-80541-802593
Místo: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Karviné, Zakladatelská 974/20, Karviná,zasedací místnost, přízemí
Datum a čas: 23.10.2019 od 14:00 hodin
Zápis dražitelů: 23.10.2019 od 13:30 do 14:00
Dražební jistota: 20 000,00 Kč
Nejnižší podání: 74 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Ideální spoluvlastnický podíl 1/2 zahrádkářské chaty č.e. 44 na pozemku p.č. 2488/9,který je jiného vlastníka, v katastrálním území Dolní Lutyně

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz