https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 1563144/19/2910-00540-305768
Místo: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov
Datum a čas: 23.10.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově dne 12.6.2019 od 9:30 do zahájení dražby
Dražební jistota: 5 000,00 Kč
Nejnižší podání: 67 486,00 Kč
Dražební vyhláška:
Dražit se budou pozemky uvedené na LV č. 232 pro obec a katastrální území Kejžlice: p.č. 1149/3 o výměře 710 m2 - trvalý travní porost p.č. 1148/3 o výměře 814 m2 - trvalý travní porost p.č. 1147/6 o výměře 333 m2 - ostatní plocha p.č. 1032/26 o výměře 3142 m2 - trvalý travní porost

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
6 667 Kč
Termín konání: 18.9.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Kraj Vysočina - Územní pracoviště v Pelhřimově


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz