https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště ve Frýdku-Místku oznamuje konání veřejné dražby automobilů


Číslo jednací: 3126891/19/3207-80541-806094
Místo: Budova Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územního pracoviště ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3208, 738 01 Frýdek-Místek, místnost v 5. podlaží, č. dveří 523
Datum a čas: 18.9.2019 od 9:00 hodin
Zápis dražitelů: Dne 18. 09. 2019 od 08:30 hod do zahájení dražby
Nejnižší podání: 76 500,00 Kč
Dražební vyhláška:
Dražba dvou osobních automobilů značky AUDI, rok výroby 2008 a 2010. Movité věci budou draženy samostatně, nejprve movitá věc uvedená v dražební vyhlášce pod pořadovým číslem 1 a následně movitá věc uvedená v dražební vyhlášce pod pořadovým číslem 2. Prohlídka těchto vozidel bude správcem daně organizována dne 16.09.2019 od 09:00 hodin v areálu SSHR GODULA, Hnojník 206.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz