https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště pro Prahu 6 oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 6698169/19/2006-00540-111132
Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu,Územní pracoviště pro Prahu 6, Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, Dražební místnost v 6. patře, místnost č. 620
Datum a čas: 20.11.2019 od 9:30 hodin
Zápis dražitelů: bude zahájen v 9:15 hod do zahájení dražby.
Dražební jistota: 99 900,00 Kč
Nejnižší podání: 587 528,00 Kč
Dražební vyhláška:
Orná půda, vodní plocha, lesní pozemky, ostatní plocha a trvalý travní porost, podíl 1/4.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
1 913 333 Kč
Termín konání: 20.11.2019 od 11:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 6


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz