https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště pro Prahu 2 oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 6667623/19/2002-00540-609067
Místo: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2, dražební místnost – bude označena
Datum a čas: 3.10.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: 03.10.2019 od 9:30 hod. do zahájení dražby
Dražební jistota: 10 000,00 Kč
Nejnižší podání: 39 565,00 Kč
Dražební vyhláška:
Lesní pozemky se nacházejí cca 750 m severozápadně od SZ okraje obce Žihle, v komplexu lesa s místním názvem “Žihelský les“, jižně od silnice č. 206 (Žihle – Rabštejn and Střelou - Manětín). Přístup k nemovitosti od obce je po silnice č. 206 a z lesních nezpevněných komunikací. Sousedící lesní porosty na p.č. 1395/1 (cca 186ha) jsou ve vlastnictví obce Žihle. Orientace parcel je SZ-JV, mírný sklon terénu k S a SV. Předmětem dražby je lesní pozemek p.č. 1378 o rozloze 5539 m2 a lesní pozemek p.č. 1379 o rozloze 2374 m2. Oba pozemky jsou bez lesního porostu (byl vytěžen). Podrobnější popis pozemku je uveden ve znaleckém posudku, který je k nahlédnutí u správce daně.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
7 795 000 Kč
Termín konání: 17.9.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 2
13 875 Kč
Termín konání: 19.9.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 2
24 500 Kč
Termín konání: 10.10.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 2
28 733 Kč
Termín konání: 10.10.2019 od 14:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 2


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz