https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 1476868/19/2910-00540-711261
Místo: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov
Datum a čas: 18.9.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově dne 18.9.2019 od 9:30 do zahájení dražby
Dražební jistota: 1 000,00 Kč
Nejnižší podání: 6 667,00 Kč
Dražební vyhláška:
Dražit se bude spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 na této nemovité věci: - parcela č. 1717 o výměře 198 m2 - zast. plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 307 - rod. dům Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský Kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na LV č. 5442 pro obec a k.ú. Mutěnice.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
67 486 Kč
Termín konání: 23.10.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Kraj Vysočina - Územní pracoviště v Pelhřimově


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz