https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště ve Svitavách oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 1411126/19/2808-00540-608966
Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách, T. G. Masaryka 15, Svitavy – zasedací místnost.
Datum a čas: 25.9.2019 od 9:00 hodin
Zápis dražitelů: 25. 9. 2019 od 8:30 hod. do zahájení dražby.
Dražební jistota: 50 000,00 Kč
Nejnižší podání: 425 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
nemovitá věc evidovaná na listu vlastnictví číslo 134, obec Šubířov, katastrální území číslo 764159 Šubířov, vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov a to: parcela č.159/3 o výměře 2445 m2, zahrada.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
6 000 Kč
Termín konání: 18.9.2019 od 9:00 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště ve Svitavách
Termín konání: 18.9.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště ve Svitavách
2 000 000 Kč
Termín konání: 25.9.2019 od 11:00 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště ve Svitavách


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz