https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště ve Svitavách oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí


Číslo jednací: 1353239/19/2808-00540-609420
Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách, T. G. Masaryka 15, Svitavy – zasedací místnost.
Datum a čas: 18.9.2019 od 9:00 hodin
Zápis dražitelů: 18. 9. 2019 od 8:30 hodin do zahájení dražby.
Nejnižší podání: 6 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Motorová pila zn. STIHL MS 880 s lištou délky 45 cm. Jedná se o věc použitou, vzhledem ke skutečnosti, že dražená věc movitá je v obchodním majetku plátce DPH, bude vydražiteli vystaveno potvrzení o úhradě nejvyššího podání u vydražené věci movité v daňové exekuci (daňový doklad) a bude možno k této vydražené věci movité uplatnit odpočet DPH ve výši 21 %.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
Termín konání: 18.9.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště ve Svitavách
425 000 Kč
Termín konání: 25.9.2019 od 9:00 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště ve Svitavách
2 000 000 Kč
Termín konání: 25.9.2019 od 11:00 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště ve Svitavách


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz