https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Kutné Hoře oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 3885926/19/2113-00540-204056
Místo: Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kutné Hoře, U Lorce 39, 284 01 Kutná Hora
Datum a čas: 19.9.2019 od 9:30 hodin
Zápis dražitelů: V den konání dražby od 09:00 hod. do zahájení dražby v zasedací místnosti Územního pracoviště v Kutné Hoře, U Lorce 39, Kutná Hora
Dražební jistota: 50 000,00 Kč
Nejnižší podání: 250 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Pozemek p.č. 1444/1 a 1444/2 tvoří jeden funkční celek při západním okraji zastavěné části města Čáslav. Přístup k nim je po zpevněné veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2046/3 ve vlastnictví města. Jsou napojeny na veřejný rozvod elektro a je možnost připojení na veřejný rozvod vody – zatím nepřipojeno. Pozemky jsou vedeny v KN jako ostatní – manipulační plocha. Na přístupové, severní straně přes zmíněnou přístupovou komunikaci sousedí s provozním areálem bývalého podniku Zenit. Na východní straně je nezastavěný pozemek a lokalita dále přechází v zástavbu rodinných domů. V jihovýchodním směru pozemek sousedí s rybníkem, část oceňovaného pozemku 1444/1 do tohoto rybníka zasahuje. V západním směru na pozemek navazují nezastavěné zemědělské pozemky. Ve vzdálenosti cca 330 m západním směrem od hranice pozemku se nachází areál rozměrné řízené skládky. Od severovýchodu k jihozápadu je přes pozemek p.č. 1444/1 vedeno nadzemní vedení VN a omezuje tím případnou zastavitelnost pozemku. Šetřením znalce na stavebním úřadu Čáslav bylo zjištěno, že dražené pozemky jsou ve schváleném územním plánu města vedeny jako plocha označená ZD - plocha smíšená nezastavitelného území - zeleň dobrovolná. Na pozemcích jsou přípustné pouze stavby sloužící pro lesní hospodářství a hospodářství zemědělských a vodních ploch.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz