https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Českých Budějovicích oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 1731164/19/2201-80541-306431
Místo: v budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice, v přízemí - zasedací místnost číslo dveří 19.
Datum a čas: 24.9.2019 od 10:30 hodin
Zápis dražitelů: v den konání dražby od 10:00 hodin do zahájení dražby
Dražební jistota: 150 000,00 Kč
Nejnižší podání: 639 375,00 Kč
Dražební vyhláška:
Dražba nemovité věci bude zahájena 24.09.2019 od 10:30 hodin. Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 10:00 hodin do zahájení dražby. Místo konání dražby: v budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, v přízemí - zasedací místnost číslo dveří 19. Případní zájemci se mohou podrobněji informovat na Finančním úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice, tel. 387 723 265, Vovsová Jitka. Znalecký posudek je k nahlédnutí v kanceláři č. 324 v sídle uvedeného územního pracoviště, a to v pracovní dny od 08:00 do 10:30 hodin a od 12:30 do 13:30 hodin, v pondělí a ve středu do 17:00 hodin. Prohlídka nemovité věci se koná dne 12.09.2019 v 10:00 hodin. Na prohlídku je třeba se předem přihlásit u správce daně na telefonním čísle 387 723 265, Vovsová Jitka, na e-mailové adrese Jitka.Vovsova@fs.mfcr.cz či osobně v kanceláři č. 324, a to nejpozději do 10.09.2019. V případě, že se žádný zájemce o prohlídku nepřihlásí, nebude se tato konat.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz