https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Kroměříži oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 1567603/19/3004-00540-701551
Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, 767 01 Kroměříž, 3. patro, zasedací místnost č. dveří 322
Datum a čas: 28.8.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě v místě konání dražby v den konání dražby od 09:30 hod. do zahájení dražby
Dražební jistota: 5 000,00 Kč
Nejnižší podání: 21 600,00 Kč
Dražební vyhláška:
prohlídka možná po dohodě se správcem daně, nejpozději 3 dny před konáním dražebního jednání. Znalecký posudek k nahlédnutí na Finančním úřadě pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, 3. patro, kancelář č. 312, telefon: 573 323 320 nebo mobil: 734 182 362.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz