https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě oznamuje konání veřejné dražby automobilů


Číslo jednací: 1362283/19/2903-00540-608065
Místo: Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Jihlavě, Tolstého 2, 586 01 Jihlava, 2. patro, číslo dveří 269.
Datum a čas: 20.8.2019 od 10:30 hodin
Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě bude probíhat v den konání dražby od 09:30 do zahájení dražby.
Nejnižší podání: 50 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Předmětem dražby movitých věcí je osobní motorové vozidlo HYUNDAI I30 CW, RZ: 4J1 6345 a nákladní motorové vozidlo VW LT 35, RZ: 5E0 2646 (určeno pro odtah motorových vozidel). Prohlídka bude správcem daně organizována dne 20.08.2019 od 08:00 hodin do 09:00 hodin v areálu exekučního skladu Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, U Hlavního nádraží 4a, 586 01 Jihlava. Na této adrese bude také probíhat převzetí vydražených movitých věcí, a to po ukončení celé dražby. Movité věci budou draženy samostatně, nejprve movitá věc uvedené v dražební vyhlášce pod pořadovým číslem 1 a následně movitá věc uvedená v dražební vyhlášce pod pořadovým číslem 2.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz