https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Uherském Hradišti oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 1435019/19/3309-80542-709475
Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro, zasedací místnost č. 211
Datum a čas: 5.9.2019 od 9:00 hodin
Zápis dražitelů: v den konání dražby od 8:30 hodin do zahájení dražby.
Dražební jistota: 10 000,00 Kč
Nejnižší podání: 36 683,00 Kč
Dražební vyhláška:
Podíl id. 1/212 na pozemcích zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na LV 250 a LV 2569, pro obec a katastrální území Polešovice: parcelní číslo - druh- výměra 2125 - lesní pozemek - 142231m2 2129/1 - lesní pozemek - 338714m2 2129/2 - lesní pozemek - 17397m2 2130 - lesní pozemek - 147937m2 2131/13 - orná půda - 471m2 2131/67 - orná půda - 309m2 2133/14 - lesní pozemek - 186438m2 2154/27 - orná půda - 172m2 2154/93 - vodní plocha - 123m2 2154/94 - vodní plocha - 397m2 2154/95 - vodní plocha - 448m2 2154/100 - vodní plocha - 103m2 St. 1074 - Zastavěná plocha a nádvoří - 54m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stavba, není předmětem dražby

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
6 446 Kč
Termín konání: 20.6.2019 od 9:00 hodin

FÚ pro Zlínský kraj - Územní pracoviště v Uherském Hradišti
160 500 Kč
Termín konání: 9.7.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Zlínský kraj - Územní pracoviště v Uherském Hradišti


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz