https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 4816568/19/2011-00540-106737
Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu – Jižní Město, Opatovská 964/18, 149 02 Praha 4, zasedací místnost č.325, 2. patro
Datum a čas: 10.10.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: v dražební místnosti dne 10.10.2019 od 9.30 hod. do zahájení dražby
Dražební jistota: 500 000,00 Kč
Nejnižší podání: 3 838 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Nemovitosti Pozemky: Parcela: Výměra m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany St. 720 79 zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Vestec, č.p. 504, rod dům Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 720 644/771 41 orná půda zemědělský půdní fond 644/953 34 orná půda zemědělský půdní fond Okres: CZ020A Praha-západ Kat. území: 781029 Vestec u Prahy Obec: 513458 Vestec a to vše zapsané na LV 1409, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
64 500 Kč
Termín konání: 24.9.2019 od 10:00 hodin

Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz