https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Domažlicích oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 1113781/19/2305-00540-402409
Místo: Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Domažlicích, Msgre. B. Staška 265, 344 01 Domažlice, místnost číslo 464, druhé patro
Datum a čas: 20.6.2019 od 9:00 hodin
Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě: od 8:30 hod. do zahájení dražby v místě konání dražby.
Dražební jistota: 8 000,00 Kč
Nejnižší podání: 17 054,00 Kč
Dražební vyhláška:
Pozemek parcelní č. st. 160 s rodinným domem č.p. 86 - zapsané na LV č. 733 v katastrálním území Klíčov u Mrákova (666238), obec Mrákov, okres Domažlice. Podrobný popis nemovité věci v dražební vyhlášce.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz