https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště pro Prahu 4 oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 3912457/19/2009-80541-110078
Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1, 140 00, 2. patro, dražební místost č. 251
Datum a čas: 25.6.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Dne 25.6.2019 od 9.30 hod. do zahájení dražebního jednání, v dražební místnosti č. 251, 2. patro
Dražební jistota: 4 000 000,00 Kč
Nejnižší podání: 8 266 666,00 Kč
Dražební vyhláška:
1. Předmět dražby: • Soubor nemovitých věcí – pořadové číslo 1 sestávající z: Označení a popis dražené nemovité věci: Parcela č. 564/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 802 m2, součástí je stavba: Předměstí, č.p. 1249, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: 564/2, Parcela č. 564/3, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 238 m2, součástí je stavba: Předměstí, č.p. 639, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: 564/3, vše zapsáno v k.ú. 711578 Opava - Předměstí, obci Opava, na listu vlastnictví č. 111 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
33 500 Kč
Termín konání: 6.6.2019 od 9:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 4
72 833 Kč
Termín konání: 6.6.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 4
10 000 Kč
Termín konání: 6.6.2019 od 11:30 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 4
1 920 Kč
Termín konání: 25.6.2019 od 11:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 4
3 333 Kč
Termín konání: 25.6.2019 od 12:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 4


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz