https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Šumperku oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 1117539/19/3109-00540-802339
Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Šumperku, Gen. Svobody 2790/38,
Datum a čas: 20.6.2019 od 9:00 hodin
Zápis dražitelů: V den konání dražby v době od 8:30 hod. do zahájení dražby
Dražební jistota: 500 000,00 Kč
Nejnižší podání: 1 766 667,00 Kč
Dražební vyhláška:
Jedná se o dražbu nemovitých věcí se všemi součástmi a příslušenstvím, a to: pozemku p.č. 200 o výměře 748 m2 zahrada, pozemku p.č. 201 o výměře 140 m2 zastavěná plocha; součástí je stavba čp. 102, rod.dům, Třeština - stavba stojí na pozemku p.č. 201. Nemovité věci se nacházejí v obci Třeština, v zástavbě rodinných domů podél jedné z komunikací procházející obcí Třeština. Nacházejí se uvnitř zastavěného území této obce. Okolní terén je rovinný. Jedná se o dokončenou stavbu rodinného domu s příslušenstvím. Rodinný dům je dvoupodlažní, podsklepený, samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu. Dům je zastřešen stanovou střechou, bez podkroví, s půdním prostorem. V objektu jsou 2 byty a to byt 3 + 1 a byt 4 + 1 s příslušenstvím. Vstup do objektu je možný z prostoru zahrady objektu do vstupní verandy. Zahrada objektu je přístupná vrátky a vraty v oplocení z prostoru veřejné komunikace. Vstup do půdního prostoru je možný schodištěm z chodby ve 2. NP. Společně s tímto rodinným domem jsou užívány: vedlejší stavba přístřešek a venkovní úpravy: přípojka vody z obecního vodovodu, přípojka kanalizace do obecní kanalizace, přípojka plynu, přípojka elektro, zpevněné plochy a oplocení zahrady s vjezdovými vraty a vstupními vrátky. Příjezd k rodinnému domu po místní zpevněné komunikaci. Ostatní zástavba v okolí je tvořena obytnými stavbami – rodinnými domy. Ve vlastnictví vlastníka rodinného domu je pozemek p.č. 201, vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, na kterém je postaven rodinný dům a dále pozemek p.č. 200, který slouží jako zahrada rodinného domu s okrasnými keři. Oba výše uvedené pozemky tvoří jednotný funkční celek.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz