Územní pracoviště v Uherském Hradišti oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 733918/19/3309-80541-712054
Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro, zasedací místnost č. 211
Datum a čas: 16.5.2019 od 9:00 hodin
Zápis dražitelů: 16.5.2019 od 08:30 hodin v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro
Dražební jistota: 3 000,00 Kč
Nejnižší podání: 7 484,00 Kč
Dražební vyhláška:
Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 na nemovité věci: - pozemek (lesní pozemek)parc. č. 5265/136 o výměře 5987 m2 v katastrálním území Strání.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz