Územní pracoviště v Plzni oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 730973/19/2301-80542-402891
Místo: budova Územního pracoviště v Plzni, nám. Českých bratří 8, Plzeň, zasedací místnost v přízemí úřadu
Datum a čas: 28.5.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražby.
Dražební jistota: 1 032 290,00 Kč
Nejnižší podání: 688 194,00 Kč
Dražební vyhláška:
Předmět dražby - nemovitá věc Nemovitosti - pozemky: Parcela: 11605/52 20m2 ostatní plocha jiná plocha 11608 728m2 trvalý trávní porost 11610/146 369m2 ostatní plocha jiná plocha 11610/182 231m2 ostatní plocha jiná plocha Vše zapsáno na LV 8157 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, okres Plzeň-město, obec Plzeň, k. ú. Plzeň. Dražená nemovitá věc jsou pozemky neudržované, porostlé nálety. Svým tvarem neumožňují výstavbu. Pozemky obdobného tvaru a výměr nejsou obvyklým předmětem obchodování. Na pozemcích vázne věcné břemeno chůze a jízdy za účelem údržby obslužnosti vtoku do propustku, oprávnění pro Statutární město Plzeň. Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou: 1) Věcné břemeno chůze a jízdy: oprávnění pro parcelu: 11605/52 povinnost k parcele číslo 12736/6 2) Věcné břemeno chůze a jízdy: oprávnění pro parcelu: 11605/52 povinnost k parcelám číslo 11605/16, 11605/18, 11605/4, 11605/55 3) Věcné břemeno chůze a jízdy za účelem údržby a obslužnosti vtoku do propustku: oprávnění pro Statutární město Plzeň povinnost k parcele číslo 11610/182

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
90 000 Kč
Termín konání: 25.4.2019 od 11:00 hodin

FÚ pro Plzeňský kraj - Územní pracoviště v Plzni
70 000 Kč
Termín konání: 30.4.2019 od 11:00 hodin

FÚ pro Plzeňský kraj - Územní pracoviště v Plzni
40 000 Kč
Termín konání: 14.5.2019 od 11:00 hodin

FÚ pro Plzeňský kraj - Územní pracoviště v Plzni
10 000 Kč
Termín konání: 15.5.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Plzeňský kraj - Územní pracoviště v Plzni
456 967 Kč
Termín konání: 20.6.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Plzeňský kraj - Územní pracoviště v Plzni


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz