https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Plzni oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 576748/19/2301-80541-400766
Místo: velká zasedací místnost v přízemí budovy Územního pracoviště v Plzni
Datum a čas: 20.6.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: V den konání dražby od 9:30 hodin do zahájení dražby.
Dražební jistota: 200 000,00 Kč
Nejnižší podání: 456 967,00 Kč
Dražební vyhláška:
Předmětem dražby jsou pozemkové parcely KN, které jsou zapsány na LV č. 995 pro katastrální území Stachy, obec Stachy. Jedná se o pozemkové parcely, které jsou dle KN lesními pozemky určené k plnění funkce lesa, parcely jsou součástí velkého lesního celku. Velká část parcel je součástí NP Šumava a to biosférická rezervace Mezilesní slať – Buzosna. Parcely jsou téměř vytěžené a jsou zalesněné vesměs smrkem z přirozené obnovy. Soubor nemovitých věcí: Nemovitosti Pozemky Způsob Parcela Výměra (m2) Druh pozemku využití Způsob ochrany ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1811/1 31789 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území 1811/2 12451 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území 1815/5 1871 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území 1838/50 4081 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území 1838/51 17381 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území 2425/16 724 ostatní plocha ostatní komunikace, rozsáhlé chráněné území vše zapsáno na LV 995 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, okres: CZ0315 Prachatice obec: 550515 Stachy kat. území: 753386 Stachy

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
516 145 Kč
Termín konání: 10.9.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Plzeňský kraj - Územní pracoviště v Plzni


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz