https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště Brno III oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 1306150/19/3003-80541-712189
Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno III, Šumavská 35, 663 49 Brno, 12. patro, zasedací místnost č. dveří 1228.
Datum a čas: 19.6.2019 od 10:30 hodin
Zápis dražitelů: Registrace dražitelů bude probíhat 19. 6. 2019, od 10:00 hod. do zahájení dražby, v místě konání dražby.
Dražební jistota: 10 000,00 Kč
Nejnižší podání: 37 707,00 Kč
Dražební vyhláška:
Lesní pozemek - parcelní č. 1293, způsob ochrany - pozemek je určený k plnění funkce lesa, zapsán na LV 457, obec Petrovice, katastrální území Petrovice u Třebíče, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu. Dražený pozemek o celkové výměře 14 140 m2 se nachází jihovýchodně od obce Petrovice na vrcholu kopce, ze tří stran prudký svah zakončený vodním tokem. Ze západní strany přístupný přes zemědělské pozemky. Převážná část pozemku je holina, na části je spontánně vzniklý mladý listnatý porost.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
82 523 Kč
Termín konání: 19.6.2019 od 13:30 hodin

FÚ pro Jihomoravský kraj - Územní pracoviště Brno III


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz