Územní pracoviště v Chrudimi oznamuje konání veřejné dražby automobilů


Číslo jednací: 506651/19/2804-00540-605110
Místo: Sklad Policie ČR - areál Opočínek, ulice Opočínek 57, 530 02 Pardubice-Opočínek
Datum a čas: 24.4.2019 od 13:00 hodin
Zápis dražitelů: dne 24. 4. 2019 v době od 12:30 hodin do zahájení dražebního jednání na adrese sklad Policie ČR - areál Opočínek, ulice Opočínek 57, 530 02 Pardubice-Opočínek. Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát, jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.
Nejnižší podání: 13 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Druh vozidla: Osobní automobil Tovární značka: FORD Označení: TOURNEO CONNECT RZ: 4E79700 VIN: WF0JXXTTPJ3Y14333

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
707 000 Kč
Termín konání: 6.5.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště v Chrudimi


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz