Územní pracoviště pro Prahu 2 oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb


Číslo jednací: 1758743/19/2002-00540-111122
Místo: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2, dražební místnost – bude označena
Datum a čas: 29.4.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: 29. 04. 2019 od 9:30 hod. do zahájení dražby
Dražební jistota: 3 000 000,00 Kč
Nejnižší podání: 10 393 333,00 Kč
Dražební vyhláška:
Nemovité věci se nachází v zastavěném území obce Bohumín, v městské části Vrbice, při ulici Ostravská, prakticky na hranici města Bohumín a Ostrava. Sousedství je tvořeno volnou nezastavěnou krajinou, z jihu se nachází skládka komunálního odpadu OZO Ostrava s.r.o. a komerční areál (bývalý důl Vrbice). Vzdušnou čarou ve vzdálenosti 250m vede dálnice D1 se sjezdem na silnici spojující Ostravu a Bohumín a dále do Polska. Vzdálenost správního centra města Bohumín je cca 6km, do centra Ostravy 6km. Dostupnost automobilovou dopravou je dobrá, zastávka autobusu je ve vzdálenosti 350m. Objekt je přístupný ze zpevněné komunikace na pozemku parc č. 621 v majetku Asantal Land s.r.o. Vzhledem k tomu, že se jedná o potřebnou komunikaci také sousedního komerčního areálu, jedná se z největší pravděpodobnosti o účelovou a veřejně přístupnou komunikaci. Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí v oploceném areálu, tvořen objektem č.p. 38 a souvisejícími pozemky parc. č. 623/1, 623/6 a 623/7. Objekt č.p. 38 je v katastru nemovitostí veden jako stavba pro výrobu a skladování. Skutečný způsob využití je jako kanceláře s prostory ke skladování. Stavba je nepodsklepena, pouze s prohloubením objektu v úrovni kotelny, čtyřpodlažní, konstrukční systém zděný pod mírnou sedlovou střechou. U západní štítové stěny hlavní budovy je přistavěn nákladní výtah přes všechna čtyři nadzemní podlaží se strojovnou nad úrovní střechy. Na severní straně budovy je hlavní vstup do budovy. Objekt je napojen na vodovodní řad DN 80 přípojkou DN 50, elektrickou síť, odkanalizován do septiku. Vytápění je ústřední teplovodní a přímotopy. Možnost parkování na vlastním zpevněném pozemku před administrativní budovou. Objekt je pronajat mimo vyčleněné kanceláře ve 2. NP, na základě nájemní smlouvy. Mimo sklady a část prostor v 1. NP a vybavených několika kanceláří ve 2. NP stav ostatních místností nenasvědčuje jejich soustavnému a pravidelnému užívání. Projekt rekonstrukce počítal s pronajímáním prostor v objektu, jednotlivé kanceláře ve 3 a 4. NP jsou vybaveny samostatnými elektr. přímotopy a podružnými měřiči elektřiny.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě


 
Anketa

Třídíte doma odpad?

ano, ale jen plast nebo papír  143
ano, třídím všechen odpad  302
ne, odpad netřídím  50

Hlasovalo 495 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz