Územní pracoviště v Kutné Hoře oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 654534/19/2113-00540-204056
Místo: Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kutné Hoře, U Lorce 39, 284 01 Kutná Hora
Datum a čas: 21.3.2019 od 9:00 hodin
Zápis dražitelů: Dne 21.3.2019 od 08:30 hod. do 09:00 hod.
Dražební jistota: 80 000,00 Kč
Nejnižší podání: 334 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Dražba 2 pozemků tvořících jeden funkční celek. Pozemky se nacházejí při západním okraji zastavěné části města Čáslav. Přístup k nim je po zpevněné veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2046/3 ve vlastnictví města. Jsou napojeny na veřejný rozvod elektro a je možnost připojení na veřejný rozvod vody – zatím nepřipojeno. Pozemky jsou vedeny v KN jako ostatní – manipulační plocha. Na přístupové, severní straně přes zmíněnou přístupovou komunikaci sousedí s provozním areálem bývalého podniku Zenit. Na východní straně je nezastavěný pozemek a lokalita dále přechází v zástavbu rodinných domů. V jihovýchodním směru pozemek sousedí s rybníkem, část oceňovaného pozemku 1444/1 do tohoto rybníka zasahuje. V západním směru na pozemek navazují nezastavěné zemědělské pozemky. Ve vzdálenosti cca 330 m západním směrem od hranice pozemku se nachází areál rozměrné řízené skládky. Od severovýchodu k jihozápadu je přes pozemek p.č. 1444/1 vedeno nadzemní vedení VN a omezuje tím případnou zastavitelnost pozemku. Šetřením znalce na stavebním úřadu Čáslav bylo zjištěno, že dražené pozemky jsou ve schváleném územním plánu města vedeny jako plocha označená ZD - plocha smíšená nezastavitelného území - zeleň dobrovolná. Na pozemcích jsou přípustné pouze stavby sloužící pro lesní hospodářství a hospodářství zemědělských a vodních ploch. Pozemky se draží jako soubor.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě


 
Anketa

Třídíte doma odpad?

ano, ale jen plast nebo papír  143
ano, třídím všechen odpad  302
ne, odpad netřídím  50

Hlasovalo 495 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz